30-01-2015

Czy wszystkie odmiany winogrona pochodzą z Sardynii we Włoszech?

30.01.2015r. Cabras, Sardynia: ponad 15,000 nasion winorośli, których wiek oszacowano na 3000 lat zostało odnalezione przy pracach wykopaliskowych.

Odkrycie to jest niesamowite! Okazuje się, że winogrono nie zostało przywiezione do Europy przez ludy fenickie (800 p.n.e.). Nasiona nie są zwęglone i wydają się być nasionami Vernaccia i Malvasia, czyli dwoma odmianami, które występowały we Włoszech najwcześniej.
 
Prof. Gianluigi Baccetti z Uniwersytetu w Caligari  wysuwa tezę, że Cywilizacja nuragijska (starożytna cywilizacja zamieszkująca tereny dzisiejszych Włoch) nie tylko była świadoma potencjału płynącego z produkcji wina, ale że wino prawdopodobnie pochodzi z Sardynii, a nie, jak sądzono, było importowane ze Wschodu. Jeśli ta hipoteza się sprawdzi, Włochy okażą się być jednym z najstarszych wytwórców wina w obszarze śródziemnomorskim.

Żeby udowodnić powyższą tezę, zespół prof. Bachetti rozpoczął prace  porównywania różnych odmian winorośli
i szukania podobieństw biologicznych w Turcji, ziemiach Jordanu i Libanu. 

The origin of all the grapes is Sardinia Island in Italy?

30/01/2015 Cabras, Sardinia: more than 15.000 grape seeds dating back to 3,000 years ago have been found in an archaeobotanical dig.

The discover is amazing and prove that, contrary to previous suppositions, grapes was not introduced in Europe by  the Phoenician invasion (800 B.C.). These seeds are still not carbonized and it seems they are seeds of Vernaccia and Malvasia, two of the most ancient autochthonous varieties in Italy.

Prof. Gianluigi Bacchetti of university of cagliari has now advanced the hypothesis that not only was the Nuragic civilisation very much aware of the potential for wine-making from grape cultivation, but that the vines themselves most probably originated from Sardinia, and were not imported from the Orient. Should this hypothesis prove true, this would class Italy as one of the oldest wine-makers in the Mediterranean.

In order to prove this hypothesis, the team of Prof. Bacchetti - has begun collecting evidence from all corners of the Mediterranean – including Turkey, Jordan and Lebanon. The team are hoping to settle their hypothesis by tracing biological likenesses through the strains of ancient Mediterranean grape varieties.